בנק הפועלים סניף בלינסון מס 552

עם שמח - עמותה לשמחה

מס חשבון 455598

מה שאתה יכול...
לשלם את החוב של עם ישראל
בוא להציל כמה שאפשר ניצולי שואה!

אנחנו מתוך האתר של אוניברסיטת העברית בירושלים

מה עושים עם הכסף של התרומות כנסו לקישור:
http://www.am-sameach.org/about